You are here

Latvijas Tiesnešu biedrības novēlējums Latvijas Tiesnešu mācību centram 25.dzimšanas dienā!

23 April, 2020 - 15:33

Latvijas Tiesnešu biedrības novēlējums Latvijas Tiesnešu mācību centram 25.dzimšanas dienā!

Latvijas Tiesnešu mācību centrs vienmēr bijis izcils paraugs tiesnešu tālāk izglītošanā, kas bez centra līdzdalības šodien nemaz nav iedomājama. Tiesneši augstu vērtē centra piedāvātās iespējas, kuras ejot gadiem ir tikai augušas gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi.

Katras iestādes spožums ir tās darbinieki. Centrs spējis sapulcēt izcilu komandu, kura spēj izpildīt ne to vienkāršāko uzdevumu – piedāvāt kvalitatīvu apmācību Latvijas labākajiem juristiem kā juridisko, tā personisko prasmju jomā. Komandu, kas spēj prasmīgi un ar iniciatīvu izprast vajadzības, izkopt vērtības, attīstīt talantus.

Centrs vienmēr piedāvājis iespēju pieredzējušiem tiesnešiem nodot savas zināšanas citiem kolēģiem, aicinājis un iedvesmojis iesaistīties šajā procesā.

Tiesnešiem centrs ir tā vieta, kur attīstīt savas lektora prasmes un saņemt tam nepieciešamo atbalstu, vieta kur iegūt jaunas zināšanas. Tā ir vieta, kur diskutēt, vieta, kur strīdos dzimst patiesība un izaugsme.

Tā turpināt!

Juris Siliņš
Zemgales apgabaltiesas tiesnesis