You are here

Latvijas Tiesnešu mācību centram 25 gadu jubileja!

23 April, 2020 - 12:28

Šodien (20.04.2020) Latvijas Tiesnešu mācību centrs svin 25 gadu jubileju. Lai uzsāktu tiesnešu profesionālo pilnveidi valstī, 1995. gadā Latvijas Tiesnešu biedrība un tās starptautiskās sadarbības organizācijas - ANO Attīstības programma, ABA CEELI un Sorosa Fonds Latvija nodibināja - mācību centru tiesnešiem.

Ir aizvadīti atbalsta un novērtējuma piepildīti 25 darba gadi. Katru no tiem ir izdevies piepildīt ar jēgu un saturu, kas stiprinājis Latvijas tiesu sistēmu, palīdzējis darbā konkrētiem tiesnešiem un devis impulsus Latvijas juridiskajai domai. Katrs šis gads ir bijis jaunu izaicinājumu un uzdevumu pilns, kas spēja aizraut gan mācību programmu dalībniekus, gan LTMC komandu.

Ceturtdaļgadsimts ir nozīmējis Latvijas Tiesnešu mācību centram dāvātu tiesu sistēmas uzticēšanos piedāvāt dažādas mācību iespējas. Šīs uzticēšanās pamatu vienmēr ir veidojis mūsu kopīgais pilnveidošanās gars, jo arī LTMC šajā laikā ir audzis kopā ar tiesu sistēmu, mācoties pats, radot jaunas idejas un ejot soli solī ar laiku, kas nes jaunas izmaiņas un vajadzības.

LTMC komanda apzinās, kādu atbildību mums uzliek Latvijas tiesnešu un tiesu sistēmas darbinieku uzticēšanās un novērtējums. Tas ir avots spēkam un iedvesmai mums arvien no jauna veltīt gan savu sirdi, gan prātu kopīgo mērķu sasniegšanai un stiprinātu Latvijas tiesu sistēmu. LTMC komandu šodien veido direktore Solvita Kalnina, programmu vadītāji - Inese AvotaLina SavickaDarta MestereKatrīne IelīteZane Mičule un Linda Koliņa, finansiste Elīna Mikijanska un administratores Laura Leitlante un Endija Logina.

Bet tas ir tikai kodols, apzinot Latvijas tiesnešu un tiesu darbinieku mācību vajadzības, plānojot un organizējot profesionālās pilnveides procesu, piesaistot izcilus Latvijas un pasaules sadarbības partnerus. LTMC veikuma pamatā ir mūsu vairāk nekā 800 lektoru, no kuriem lielākā daļa ir tiesneši, ieguldījums un, protams, vairāk nekā 500 tiesnešu un 1700 tiesu darbinieku aktīvā līdzdalība LTMC mācību pasākumos. Mūs visus vieno ticība tiesu sistēmas izaugsmei un tas ļauj LTMC būt Latvijas tiesu tālākizglītības ceļa neatņemamai sastāvdaļai.

Paldies jums par šo uzticēšanos un pienesumu Latvijas tiesu sistēmas tālākizglītībā, uz kuru šodien kopā varam ar gandarījumu atskatīties!

LTMC arī turpmāk motivēs izaugsme un attīstība. Mainīgā pasaule nesīs jaunus izaicinājumus tiesu sistēmām un tiesnešu izglītībai visā pasaulē. LTMC ir pieredzes bagāts stāties tiem pretī un kopīgā darbā meklēt tiem risinājumus spēcīgai un zinošai tiesu sistēmai Latvijā arī nākotnē.

Solvita Kalniņa - Caune,
LTMC direktore