You are here

Latvijas Tiesnešu mācību centrs meklē juridisko programmu vadītāju

15 June, 2020 - 12:29

Latvijas Tiesnešu mācību centrs meklē juridisko programmu vadītāju

Pamatpienākums – nodrošināt uz mācību vajadzībām bāzētu mācību programmu izstrādi un ieviešanu civiltiesību un administratīvo tiesību nozarē tiesu sistēmas darbiniekiem un citām juridiskajām profesijām.

Detalizētāk:

 1. Darboties pie mācību programmu izstrādes dažādās civiltiesību jomas apakštēmās.
 2. Piedalīties mācību vajadzību izvērtēšanā tiesu sistēmas darbiniekiem.
 3. Nodrošināt veiksmīgu komunikāciju ar mērķgrupām (tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, advokātiem, u.c.) viņu mācību vajadzību nodrošināšanai.
 4. Sadarboties ar lektoriem, nodrošināt veiksmīgu saziņu pirms un pēc mācību pasākuma.
 5. Veikt citus programmu apkopošanas un novērtēšanas darbus.

Izglītība, zināšanas un sagaidāmās kompetences:

 • Pabeigta vai nepabeigta juridiskā izglītība.
 • Specializācija civiltiesībās (nepabeigtai juridiskajai izglītībai - kursa darbi civiltiesībās).
 • Pieredze vai pierādāma interese par pieaugušo tālākizglītību.
 • Angļu valoda vismaz B.2.2 līmenī.
 • Spēja plānot un sekot plānoto pasākumu izpildei.
 • Spēja un prasme strādāt komandā un komunicēt.

Piedāvājam:

 • Darbu kolektīvā, kurā darbinieki paši mācās un spēj dalīties savās zināšanās ar citiem.
 • Iespēju pārstāvēt LTMC starptautiskos darba un mācību pasākumos.
 • Labu bonusu paketi, tostarp veselības apdrošināšanu.
 • Bruto atalgojumu 1265 EUR.
 • Iespēju strādāt birojā un attālināti.

Pretendenta CV un motivācijas vēstuli gaidām iesūtītu līdz 30.06.2020 e-pastā laura [at] ltmc [dot] lv.

LTMC ir mācību centrs, kas augstu vērtē mācīšanos,  pašiem būt ar atvērtu sirdi un prātu pret jaunām un interesantām lietām, kas papildina katra tiesu sistēmas profesionāļa zināšanas un darba prasmes.

Mēs nodrošinām mācības tiesu sistēmas darbiniekiem, pamatojoties uz ilgtermiņa līdzdarbības līgumu ar Tiesu administrāciju un piesaistot Eiropas Komisijas, kā arī citu finansētāju līdzekļus. Mēs izstrādājam un nodrošinām mācības arī citām juridiskām profesijām.

LTMC pārstāv Latviju Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā, piedaloties dažādās darba grupās un koordinējot Latvijas tiesnešu un prokuroru dalību starptautiskos mācību pasākumos.

 

LTMC pamatvērtības ir drosme, atvērtība un sadarbība  https://www.ltmc.lv/lv/ltmc-vertibas