You are here

Latvijas Tiesnešu mācību centrs meklē kolēģus!

7 July, 2017 - 12:24

Mēs esam mācību centrs, kas augstu vērtē mācīšanos, drosmi būt pašam, būt ar atvērtu sirdi un prātu pret jaunām, labām, interesantām lietām, kas papildina katra tiesu sistēmas profesionāļa zināšanas un darba prasmes.

Mēs esam mācību centrs, kurā darbinieki paši mācās un spēj dalīties savās zināšanās ar citiem, kā arī prot uzklausīt un sadzirdēt otra teikto.

Mēs nodrošinām mācības tiesu sistēmas darbiniekiem, pamatojoties uz ilgtermiņa līdzdarbības līgumu ar Tiesu administrāciju un piesaistot Eiropas Komisijas, kā arī citu finansētāju līdzekļus. Mēs izstrādājam un nodrošinām mācības arī citu juridisko profesiju pārstāvjiem.  

LTMC pārstāv Latviju Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā, piedaloties dažādās darba grupās un koordinējot Latvijas tiesnešu un prokuroru dalību starptautiskos mācību pasākumos.

Mūsu pamatvērtības ir atbildība, drosme un sadarbība  https://www.ltmc.lv/lv/ltmc-vertibas

 

Juridisko programmu vadītāji civiltiesību un administratīvo tiesību jomā- 2 vakances

Pamatpienākums – nodrošināt uz mācību vajadzībām bāzētu mācību programmu izstrādi un nodrošināšanu civiltiesību un administratīvo tiesību jomās tiesu sistēmas dalībniekiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem.

Detalizētāk:

 1. Būt atbildīgam par mācību programmu izstrādi  un mācību organizēšanu dažādās civiltiesību jomās  un administratīvajās tiesībās;
 2. Piedalīties mācību vajadzību izvērtēšanā visiem tiesu sistēmas darbiniekiem;
 3. Nodrošināt veiksmīgu komunikāciju ar mērķgrupām (tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, advokātiem, u.c.) viņu mācību vajadzību nodrošināšanai;
 4. Sadarboties ar lektoriem, nodrošināt veiksmīgu saziņu pirms un pēc mācību pasākuma;
 5. Veikt citus programmu apkopošanas un novērtēšanas darbus;
 6. Vadīt projektus minētajās jomās;
 7. Piedalīties starptautisko organizāciju piedāvāto programmu un projektu īstenošanā (i.e. HELP; EJTN semināri).

 

Izglītība, zināšanas un sagaidāmās kompetences:

Pabeigta juridiskā izglītība, specializācija civiltiesībās;

Pieredze vai pierādāma interese par pieaugušo tālākizglītību;

Angļu valoda vismaz B.2.2 līmenī;

Spēja plānot un sekot plānoto pasākumu izpildei;

Spēja un prasme strādāt komandā;

Prasme komunicēt.

 

Administratora palīgs/ mācību pasākumu koordinators

Pamatpienākums – pārraudzīt semināru tehnisko sagatavošanu, semināru dalībnieku reģistrācija, izdales materiālu sagatavošana, sertifikātu par dalību sagatavošana un izsniegšana, utml.

Detalizētāk:

 1. LTMC semināru norises nodrošināšana- telpu un tehnikas sagatavošana, dalībnieku reģistrēšana, izdales materiālu pavairošana, prezentāciju nodrošināšana auditorijas datorā; skaņas aparatūras ieslēgšana (izslēgšana pēc semināra), utt.
 2. Starptautisko semināru izsludināšanas pārraudzīšana un nacionālo semināru informācijas ievade Mācību Informācijas Sistēmā;
 3. Citu administratīvo uzdevumu veikšana slodzes ietvaros.

 

Izglītība, zināšanas un sagaidāmās kompetences:

Augstākā izglītība (vismaz uzsākta);

Angļu valoda vismaz B.2.2 līmenī;

Spēja plānot un sekot plānoto pasākumu izpildei patstāvīgi;

Spēja strādāt komandā;

Vēlme mācīties un sevi pierādīt.

 

Metodiķis – pieaugušo tālākizglītības un e-mācību vides speciālists

Pamatpienākumi – e-mācību vides izstrāde un darbs ar lektoriem mācību metodikas pilnveidošanā

Detalizētāk:

 • E-mācību vides koncepcijas izstrāde un tās ieviešana kopējā mācību sistēmā tiesu sistēmas darbiniekiem;
 • E-mācību rīku izstrādes koordinēšana;
 • Mācību vajadzību izvērtēšana un mācību programmu izstrāde;
 • Mācību metodikas atbalsta sniegšana LTMC darbiniekiem;
 • LTMC lektoru konsultēšana un izglītošana par mācību metodikas jautājumiem.

 

Izglītība, zināšanas un sagaidāmās kompetences:

Augstākā izglītība;

Zināšanas un interese par aktualitātēm pieaugušo tālākizglītībā;

Zināšanas, iemaņas un izpratne par e-mācību vides rīku izstrādi;

Angļu valoda vismaz B.2.2 līmenī;

Spēja plānot un sekot plānoto pasākumu izpildei, sevis organizēšanas spējas;

Prasme strādāt komandā;

Prasme komunicēt.

 

Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam līdz 4. augustam sūtīt uz zane [at] ltmc [dot] lv