You are here

Latvijas Tiesnešu mācību centrs savā komandā aicina mācību programmu vadītāju/juristu

21 January, 2021 - 10:36

Pamatpienākums – nodrošināt uz mācību vajadzībām balstītu mācību programmu izstrādi un īstenošanu dažādās tiesību nozarēs tiesu sistēmas darbiniekiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem.


Detalizētāk:

 1. Vadīt mācību programmu izstrādi un ieviešanu dažādās tiesību nozarēs.
 2. Piedalīties mācību vajadzību izvērtēšanā dažādām juridiskajām profesijām, tostarp advokātiem.
 3. Nodrošināt veiksmīgu komunikāciju ar dažādām mērķgrupām (advokātiem, citām juridiskajām profesijām).
 4. Sadarboties ar lektoriem, nodrošināt veiksmīgu saziņu pirms un pēc mācību pasākuma.
 5. Veikt citus mācību programmu izvērtēšanas un uzlabošanas darbus.
 6. Pildīt jurista pienākumus organizācijas darbības vajadzībām.


Izglītība, zināšanas un sagaidāmās kompetences:

 • Pabeigta juridiskā izglītība.
 • Pieredze jurista darbā.
 • Pieredze vai pierādāma interese par pieaugušo tālākizglītību.
 • Angļu valoda vismaz B.2.2 līmenī.
 • Spēja plānot un sekot plānoto pasākumu izpildei.
 • Spēja un prasme strādāt komandā un komunicēt.


Piedāvājam:

 • Darbu kolektīvā, kurā darbinieki paši mācās un ir vērsti uz izaugsmi
 • Darbu nozīmīga mērķa vārdā, stiprinot tieslietu sistēmu.
 • Iespēju pārstāvēt LTMC starptautiskos darba un mācību pasākumos.
 • Labu bonusu paketi, tostarp veselības apdrošināšanu.
 • Bruto atalgojumu 1265 EUR.
 • Iespēju strādāt birojā vai attālināti.


Pretendenta CV un motivācijas vēstuli gaidām iesūtītu līdz 31.01.2021 e-pastā laura [at] ltmc [dot] lv.


LTMC ir mācību centrs, kas augstu vērtē mācīšanos,  pašiem būt ar atvērtu sirdi un prātu pret jaunām un interesantām lietām, kas papildina katra tiesu sistēmas profesionāļa zināšanas un darba prasmes.

Mēs nodrošinām mācības tiesu sistēmas darbiniekiem, pamatojoties uz ilgtermiņa līdzdarbības līgumu ar Tiesu administrāciju un piesaistot Eiropas Komisijas, kā arī citu finansētāju līdzekļus. Mēs izstrādājam un nodrošinām mācības arī citām juridiskām profesijām. LTMC pārstāv Latviju Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā, piedaloties dažādās darba grupās un koordinējot Latvijas tiesnešu un prokuroru dalību starptautiskos mācību pasākumos.

 

LTMC pamatvērtības ir drosme, atvērtība un sadarbība https://www.ltmc.lv/lv/ltmc-vertibas