You are here

LTMC uzņem EJTN apmaiņas programmas dalībniekus

30 September, 2015 - 09:23

No 28.septembra līdz 9.oktobrim Latvijas Tiesnešu mācību centrs Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) apmaiņas programmas ietvaros uzņem septiņus ārvalstu viesus no dažādām ES valstīm.

Projektā tiek organizētas pieredzes apmaiņas vizītes, kuru mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu. Apmaiņas programmas mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu. Zināšanas apmaiņas programmā tiek iegūtas, izmantojot viedokļu un pieredzes apmaiņu.

Interesi par Latvijas tiesu sistēmu ir izrādījuši četri pārstāvji no Vācijas un pa vienam pārstāvim no Nīderlandes, Rumānijas, Slovēnijas. Dalībnieku vidū ir vispārējās jurisdikcijas tiesu, administratīvo tiesu tiesneši, kā arī viena prokurore.

Apmaiņas programmas laikā ārvalstu viesi dosies vairākās vizītēs uz tiesu sistēmai nozīmīgām iestādēm – Augstāko tiesu, Tieslietu ministriju, Latvijas pārstāves starptautiskajās cilvēktiesību institūcijās biroju, Satversmes tiesu, Ģenerālprokuratūru, Tiesībsarga biroju, kā arī apmeklēs Centrālcietumu.

Ārvalstu viesi vizītes laikā apmeklēs vairākas tiesas, iepazīsies ar to darbu un tiksies ar tiesnešiem. Dalībnieki dosies uz Administratīvā rajona tiesas Rīgas tiesu namu, Administratīvo apgabaltiesu, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesu, Jelgavas rajona tiesu, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesu.

2015.gadā no Latvijas apmaiņas programmā piedalās 11 tiesneši - Vivita Voronova, Santa Liniņa, Sandija Audzere, Romāns Dončenko, Mārtiņš Brikmanis, Līga Biksiniece-Martinova, Lidija Pliča, Ilona Rūķe, Ieva Lūciņa-Linka, Agnese Zemmere, Anita Kovaļevska. Kā arī pirmo reizi notiks divpusējā tiesu apmaiņa, kurā no Latvijas piedalīsies Jelgavas rajona tiesa.

Apmaiņas programma darbojas jau kopš 2005. gada, kas sākotnēji bija Eiropas Parlamenta iniciatīva. 2006. gadā Eiropas Komisija piešķīra de-facto monopola tiesības EJTN ieviest apmaiņas programmu. Latvija apmaiņas programmā piedalās jau kopš tā dibināšanas gada, un apmaiņas programmu Latvijā īsteno Latvijas Tiesnešu mācību centrs.