You are here

Projekts “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”

4 July, 2017 - 14:32

Projekts “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”

 

Projekta mērķis ir veicināt tiesvedības efektivitāti un kvalitāti un uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.

 

Projekts stiprinās:

 • Organizāciju līderu prasmes
 • Organizācijas, kas rada kvalitatīvus nolēmumus un dokumentus
 • Organizācijas, kas ciena pieredzi un pieņem jauno
 • Organizācijas, kas mācās
 • Organizācijas ar augstu ētikas izpratni.

 

Projektā paredzēti mācību pasākumi par šādām tēmām:

 1. Tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darba pārvaldība;
 2. Tiesu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sastādīšana;
 3. Tiesnešu amata kandidātu un jauno darbinieku iemaņu pilnveide;
 4. Tiesnešu mentoru iemaņu pilnveide;
 5. Lektoru iemaņu pilnveide;
 6. Tiesu sistēmai piederīgo profesiju ētikas standarti.

 

Projekta mērķa grupas ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, politikas ieviesēji un brīvās juridiskās profesijas – advokāti un tiesu izpildītāji.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 4 gadi - no 2017. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam.

 

Projekta plānotie rezultāti paredz organizēt mācības vismaz 1670 dalībniekiem:

 • 500 tiesu, prokuratūras, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbinieki būs attīstījuši savas vadītāja kompetences un līderības prasmes;
 • 330 tiesu, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas būs apguvušas kvalitatīvu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošanas prasmes;
 • 360 jaunie tiesu darbinieki, jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti būs piedalījušies sākumapmācībās, lai sekmīgi uzsāktu darba gaitas tiesā;
 • 130 tiesnešu un tiesu darbinieki būs ieguvuši mentora iemaņas, tādejādi attīstot mentordarbības programmu Latvijas tiesās;
 • 150 dažādu iestāžu vadošie profesionāļi būs apguvuši semināru vadīšanas un lektorēšanas iemaņas, lai celtu tālākizglītības kvalitāti visās tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs;
 • 200 juridisko profesiju pārstāvji būs piedalījušies ētikas mācībās, lai celtu ētikas izpratni juridiskajā saskarsmē.

 

Projekta līguma summa ir 561 983,47 EUR neieskaitot PVN.

 

Tuvākai informācijai par projektu: Inese Avota, LTMC Prasmju programmu vadītāja, tel. 67895874, e-pasts: inese [at] ltmc [dot] lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (nr. Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.