You are here

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2018. gada februārī – septembrī

10 October, 2018 - 15:19
 1. Martā uzsākām piecu dienu mācības augstākā un vidējā līmeņa tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu vadītājiem. Mācībām pieteicās vairāk nekā 80 vadītāji; šobrīd katram bijusi iespēja apmeklēt četras mācību dienas. Vadītāju mācības uzmanību pievērš piecām vadītāju kompetencēm: efektīvs vadītājs vēlas būt vadītājs un uzņemas vadītāja lomas; vadītājs vada sevi; vadītājs vada stratēģiski un palīdz fokusēties; vadītājs veido attiecības un motivē; vadītājs veicina modernu sadarbību organizācijās un komandās.
 2. Desmit vadītājiem pilotprojekta veidā tika piedāvāta iespēja piedalīties savu kā vadītāja kompetenču izvērtēšanā ar 360 grādu metodi. Dalībnieki dalībai kompetenču izvērtēšanā tika atlasīti pēc nejaušības principa un ņemot vērā faktu, vai tie apmeklē vadītprasmju seminārus un piedalās grupas vai individuālajā supervīzijā. Atkārtota kompetenču izvērtēšana notiks 2019. gada pavasarī. 360 grādu novērtēšanas rezultāti ļaus dinamikā skatīties uz vadītāju izaugsmi un secināt par izvelēto mācību metožu – semināru un supervīziju – efektivitāti.
 3. Noslēdzām semināru cikla “Lektoru skola” mācības pirmajai grupai. Semināru cikls atsāksies 2019. gada janvārī.
 4. Tiesneši-mentori uzsākuši mentorēt tiesneša amata kandidātus un jaunos tiesnešus un uzsākuši dalību mentoru pieredzes grupās, kurās turpinās zināšanu apguve un mentorēšanas prasmju pilnveide.
 5. Izstrādāta un uzsākta secīgā semināru novērtēšanas pieeja, lai izvērtētu semināru ietekmi uz dalībnieku uzvedību jeb apgūto prasmju pielietošanu ikdienā. Projekta ietvaros secīgā izvērtēšana tiks izmantota mentoru, lektoru, tiesu vadītāju un jauno tiesnešu mācībās, kā arī mācībās par nolēmumu projektu sagatavošanu.
 6. Turpinājies darbs pie e-mācību kursa izveides jaunajiem tiesu darbiniekiem - moduļu satura izstrāde, videofilmēšana, kā arī satura testēšana. E-mācību kurss tiks publicēts novembrī.
 7. Uzsāktas mācības par kvalitatīvu nolēmumu izstrādi krimināllietās un civillietās. Mācību kurss tiks izstrādāts arī administratīvo tiesu tiesnešiem, kā arī izmeklētājiem un prokuroriem par kvalitatīvu procesuālo dokumentu sastādīšanu.
 8. Izstrādāts un Tiesu administrācijai iesniegts saskaņošanai 2019. gada mācību plāns un mācību norises grafiks, analizējot arī esošos izaicinājumus projekta ieviešanā.
 9. Saskaņā ar mācību plānu un semināru grafiku, turpinās mācības jaunajiem tiesnešiem un tiesneša amata kandidātiem. Šobrīd darbu beigušas 3 no 13 grupu supervīzijām, kā arī turpinās individuālo supervīziju process tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu augstākā un vidējā līmeņa vadītājiem.

   
  Projekta koordinatore Inese Avota
  inese [at] ltmc [dot] lv, tel.67895874
  2018. gada 28. septembris

  Mācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.