You are here

Pētījums par kukuļošanu

17 August, 2015 - 17:16

LTMC publicē pēdējo no Eiropas Komisijas apstiprinātā projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” izstrādātajiem pētījumiem  „TIESU PRAKSE KRIMINĀLLIETĀS PĒC KRIMINĀLLIKUMA 320., 321., 322., 323. PANTA.

Pētījumu sagatavoja Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore, Dr. iur. Valentija Liholaja.

 

 

 

 

Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas “Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu,

Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts