You are here

Publicēts pētījums par noziegumos cietušo tiesību attīstību Latvijā

12 March, 2019 - 14:40

Pētījums “Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija” tika veikts projekta VOCIARE (Noziegumos cietušo tiesību ieviešanas analīze Eiropā) ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisijas Justīcijas programma.

Šī pētījuma mērķis ir izanalizēt cietušo atbalsta Direktīvas (Nr. 2012/29/ES) ieviešanas procesu un rezultātus Latvijā, kā rezultātā sniegt ieteikumus un rekomendācijas turpmākai cietušo atbalsta sistēmas attīstībai valstī kopumā.

Pētījuma struktūra ir nosacīta no diviem aspektiem:

  • visās projektā VOCIARE iesaistītajās Eiropas valstīs šis pētījums tiek veikts pēc vienotas metodoloģijas;
  • pētījumā ir vērtētas tiesību normas un to piemērošanas prakse, kā arī juridiskās domas attīstība, saskaņā ar konkrētiem Direktīvas noteikumiem (pantiem).

Cietušo atbalsta sistēmas attīstība Latvijā ar Direktīvas pārņemšanu nav noslēgusies, tā ir sākusies un turpināsies, tāpēc pētījumā ir ietverta informācija par notiekošo cietušo atbalsta jomā laika periodā no 2007. gada līdz 2018.gada maijam.

Pētījuma autori ir Ilona Kronberga, Latvijas Tiesnešu mācību centra direktore, un Endija Logina, Latvijas Tiesnešu mācību centra Juridisko programmu koordinatore.

Publikācija izveidota un publiskota, sadarbojoties Latvijas Republikas Tieslietu ministrijai, Juridiskās palīdzības administrācijai un nodibinājumam “Latvijas Tiesnešu mācību centrs”.