You are here

Publicēts pētījums par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā

12 December, 2019 - 13:56

Bērna labākajās interesēs.  Tā būtu ne tikai jādomā, bet arī jārīkojas ikvienam valsts vai pašvaldības pārstāvim, lai nodrošinātu katram bērnam tiesības uz drošu vidi un attīstības iespējām.

Pētījums par Starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā, kuru veica pētnieki Ilona KRONBERGA (Ph.D.), Sanite SĪLE (Mg.iur.), Gatis LITVINS (Dr.iur.) un Anvars ZAVADSKIS (Dr.sc.soc.) ir analizējuši esošo praksi pašvaldībās un sadarbības grupu kopējos pūliņus, kā ari sniedz rekomendācijas par iespējamiem risinājumiem.

Pētījuma pasūtītājs ir Valsts Bērnu tiesību aizsardzības inspekcija.