You are here

Publicēts pētījums par tiesu praksi seksuālas vardarbības lietās

23 November, 2017 - 16:04

Šī gada pavasarī LTMC norisinājās vērienīgas mācības tiesnešiem, prokuroriem un citiem juristiem par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu un tiesu sistēmas lomu cīņā ar to. Papildus mācību pasākumiem tika veikts pētījums „Tiesu prakse krimināllietās par noziedzīgiem nodarījumiem pret tikumību un dzimumneaizskaramību, kas izdarīti ar nepilngadīgo”.

Pētījuma mērķis ir nodrošināt tiesību normu vienveidīgu izpratni un piemērošanu. Pētījumā apkopota visu tiesu instanču tiesu prakse par 2014.–2016.gadu par noziedzīgiem nodarījumiem, par kuru izdarīšanu tiesas nolēmums ir stājies spēkā. Pētījumā apkopota tiesu prakse par noziedzīgiem nodarījumiem, kas paredzēti Krimināllikuma 159.panta otrajā un trešajā daļā, 160.panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 161.pantā, 162.pantā un 162.1pantā.

Pētījuma autori ir Rīgas apgabaltiesas tiesnesis Juris Stukāns un Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta zinātniski analītiskā padomniece Nora Magone. Pētījums veikts ar Augstākās tiesas Judikatūras un zinātniski analītiskā nodaļas informatīvu atbalstu.

Tiesu prakses apkopojums tapis projekta „Profesionālas mācības tiesnešiem un prokuroriem: Seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošana” ietvaros. Projektu īstenoja Latvijas Tiesnešu mācību centrs sadarbībā ar partneriem no ASV. Projektu finansiāli atbalstīja The Kids First Fund, ASV vēstniecība Latvijā un Baltic American Freedom Foundation (BAFF).

Projekta koordinatore - LTMC juridisko programmu vadītāja Dārta Mestere, darta [at] ltmc [dot] lv, +371 67895877.