You are here

Rakstītais sprieduma teksts daudz ko liecina par pašu tiesnesi

18 September, 2015 - 15:51

Latvijas Tiesnešu mācību centrs jau informēja, ka topošajiem un jaunajiem tiesnešiem tiek organizēts sešu nedēļu mācību kurss. Šo mācību laikā jaunajiem un topošajiem tiesnešiem tiek organizētas arī vairākas mācību vizītes uz dažādām iestādēm – Valsts tiesu ekspertīžu biroju, Augstākā tiesu, Satversmes tiesu, Prokuratūru. Šo vizīšu laikā jaunie tiesneši un amata kandidāti iepazīstas ar konkrētās iestādes darbu un tiekas ar tās pārstāvjiem, lai pārrunātu svarīgus jautājumus, uzsākot darbu tiesneša amatā.

 „Rakstītais sprieduma teksts daudz ko liecina par pašu tiesnesi, tādēļ tam ir jāpievērš īpaša uzmanība. Spriedumam vajadzētu būt lakoniskam, skaidram, lai sabiedrība varētu to saprast”, ar šādiem vārdiem jaunos tiesnešus un tiesnešu amata kandidātus 16.septembrī mācību vizītē uzrunāja Satversmes tiesas priekšsēdētājs Aldis Laviņš.

Vizītes laikā Satversmes tiesas Juridiskās nodaļas vadītāja Alla Spale iepazīstināja dalībniekus   ar Satversmes tiesas procesa īpatnībām, Satversmes tiesas darbu un kompetenci, kā arī informēja par tiesas pieteikumu Satversmes tiesā.

Vizītes laikā dalībnieki tika iepazīstināti arī ar nozīmīgākajām Satversmes tiesas izskatītajām lietām,   kā arī  iedrošināti būt atbildīgiem, izskatot lietas un aicināti nodrošināt cilvēka pamattiesības.