You are here

Tieslietu ministrija sveic Latvijas Tiesnešu mācību centru 25.gadadienā

23 April, 2020 - 15:36

"Novēlam neapstāties pie sasniegtā un turpināt būt tiem, kas gan iedvesmo, gan atbalsta tiesu sistēmu tās attīstības ceļā! "

Latvijas Tiesnešu mācību centru 25.gadadienā sveic

Tieslietu ministrs Jānis Bordāns, Tieslietu ministrijas valsts sekretārs Raivis Kronbergs, valsts sekretāra vietniece tiesību politikas jautājumos Laila Medina un valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos Inita Ilgaža.

Video skatīt šeit: https://www.facebook.com/LatvijasTiesnesuMacibuCentrs/posts/355060697164...