Jūs atrodaties šeit

Administratīvās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana

1 Maijs, 2013 - 12:00

LTMC sāk īstenot projektu „Latvijas Tiesnešu mācību centra administratīvās un cilvēkresursu kapacitātes stiprināšana”. Lai tiesu sistēma un tajā strādājošie nodrošinātu kvalitatīvu un pieejamu publisko pakalpojumu, kā arī nodrošinātu Satversmē paredzētās tiesības uz taisnīgu tiesu, būtiski ir nodrošināt kvalitatīvu, starptautiskajām prasībām un pieaugušo pedagoģijai atbilstošu tālākizglītības procesu. Lai uzturētu augstu tiesā sniegto pakalpojumu kvalitāti, tālākizglītības process jānodrošina zinošiem speciālistiem un uz pilnveidi orientētai organizācijai.

Vairāk par semināra programmu, partneriem un lektoriem lasīt šeit.