Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

12.

Dec.

Publicēts pētījums par starpinstitūciju sadarbību bērnu tiesību aizsardzībā Bērna labākajās interesēs. Tā būtu ne tikai jādomā, bet arī jārīkojas ikvienam valsts vai pašvaldības pārstāvim, lai nodrošinātu katram bērnam tiesības uz drošu vidi un attīstības iespējām. Pētījums...

12.

Mar.

Publicēts pētījums par noziegumos cietušo tiesību attīstību Latvijā Pētījums “Noziegumos cietušo tiesību attīstība Eiropā: Latvija” tika veikts projekta VOCIARE (Noziegumos cietušo tiesību ieviešanas analīze Eiropā) ietvaros, kuru finansē Eiropas Komisijas Justīcijas...

10.

Okt.

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2018. gada februārī – septembrī Martā uzsākām piecu dienu mācības augstākā un vidējā līmeņa tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu vadītājiem. Mācībām pieteicās vairāk nekā 80 vadītāji; šobrīd katram bijusi iespēja apmeklēt četras...

10.

Okt.

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2017. gada jūlijā – 2018. gada janvārī 2017. gada septembrī darbu sāka pirmās 6 supervīzijas grupas, kurās piedalās Tiesu administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieki un virsprokuri. Kopumā projekts paredz organizēt grupu supervīziju...

06.

Mar.

EJTN izsludina pieteikšanos vakancei LTMC lielākais sadarbības partneris starptautisko pasākumu organizēšanā tiesnešiem Eiropas juridiskās tālākizglītības tīkls (EJTN) izsludinājis konkursu jaunākā projektu vadītāja vakancei (Junior...

10.

Jan.

ERA izsludina e-mācību kursu tiesnešiem Cienījamie tiesneši! LTMC ilggadējie partneri Eiropas Tiesību Akadēmija (ERA) izsludinājuši e-mācību kursu " The Changing Role of the National Judge in EU State Aid Cases ". Kurss ir pieejams angļu,...

Lapas