Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

10.

Okt.

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2018. gada februārī – septembrī Martā uzsākām piecu dienu mācības augstākā un vidējā līmeņa tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu vadītājiem. Mācībām pieteicās vairāk nekā 80 vadītāji; šobrīd katram bijusi iespēja apmeklēt četras...

10.

Okt.

Paveiktais projektā “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību’’ 2017. gada jūlijā – 2018. gada janvārī 2017. gada septembrī darbu sāka pirmās 6 supervīzijas grupas, kurās piedalās Tiesu administrācijas, Tieslietu ministrijas darbinieki un virsprokuri. Kopumā projekts paredz organizēt grupu supervīziju...

06.

Mar.

EJTN izsludina pieteikšanos vakancei LTMC lielākais sadarbības partneris starptautisko pasākumu organizēšanā tiesnešiem Eiropas juridiskās tālākizglītības tīkls (EJTN) izsludinājis konkursu jaunākā projektu vadītāja vakancei (Junior...

10.

Jan.

ERA izsludina e-mācību kursu tiesnešiem Cienījamie tiesneši! LTMC ilggadējie partneri Eiropas Tiesību Akadēmija (ERA) izsludinājuši e-mācību kursu " The Changing Role of the National Judge in EU State Aid Cases ". Kurss ir pieejams angļu,...

23.

Nov.

Publicēts pētījums par tiesu praksi seksuālas vardarbības lietās Šī gada pavasarī LTMC norisinājās vērienīgas mācības tiesnešiem, prokuroriem un citiem juristiem par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu un tiesu sistēmas lomu cīņā ar to. Papildus mācību...

12.

Okt.

Projekts “Mācību nodrošināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem” Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Projekts pilnveidos: tiesnešu zināšanas un prasmes procesa...

Lapas