Jūs atrodaties šeit

Aktualitātes

10.

Jan.

ERA izsludina e-mācību kursu tiesnešiem Cienījamie tiesneši! LTMC ilggadējie partneri Eiropas Tiesību Akadēmija (ERA) izsludinājuši e-mācību kursu " The Changing Role of the National Judge in EU State Aid Cases ". Kurss ir pieejams angļu,...

23.

Nov.

Publicēts pētījums par tiesu praksi seksuālas vardarbības lietās Šī gada pavasarī LTMC norisinājās vērienīgas mācības tiesnešiem, prokuroriem un citiem juristiem par seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošanu un tiesu sistēmas lomu cīņā ar to. Papildus mācību...

12.

Okt.

Projekts “Mācību nodrošināšana par alternatīvajiem strīdu risināšanas veidiem” Projekta mērķis ir paaugstināt tiesu un tiesībaizsardzības institūciju personāla kompetenci komercdarbības vides uzlabošanas sekmēšanai. Projekts pilnveidos: tiesnešu zināšanas un prasmes procesa...

10.

Okt.

Vakance- juridisko programmu vadītāja/-s (uz noteiktu laiku) krimināltiesību jomā Ja Jūs vēlaties: strādāt nozīmīga mērķa vārdā, stiprinot tieslietu sistēmu; īstenot jaunas un progresīvas idejas; saņemt atbalstu paša tālākai profesionālai attīstībai; gūt starptautiskā darba...

04.

Jūl.

Projekts “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību” Projekts “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību” Projekta mērķis ir veicināt tiesvedības efektivitāti un kvalitāti un uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām...

06.

Apr.

Veiksmīgi noritējušas mācības par cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu. Pagājušajā nedēļā 28.-31.martā LTMC notika semināri, kas veltīti tam, lai uzlabotu no seksuālas vardarbības cietušu bērnu interešu aizstāvību kriminālprocesā. Saņemot dalībnieku atsauksmes semināra...

Lapas