Jūs atrodaties šeit

Darbinieki


Solvita Kalniņ
a – Caune, Valde
E-pasts: solvita [at] ltmc [dot] lv
2002. gadā absolvējusi New School University (Ņujorka) un ieguvusi maģistra grādu nevalstiskā sektora pārvaldē (MS Non-profit management). Iepriekšējā darba pieredze ir veidojusies gan darbā valsts pārvaldes sektorā (Ārlietu ministrijā, Valsts reformu ministrijā un Valsts administrācijas skolā), kā arī veidojot un īstenojot programmas nevalstiskajā sektorā (Sorosa fonds Latvijā, Cilvēktiesību un Etniskās saskaņas programmā, un Nevalstisko organizāciju centrā).
Kopš 2003. gada ir LTMC vienpersoniska valde ar izpilddirektores funkcijām.

 


Elīna Mikijanska
, Finansiste, grāmatvede
Tālr.: +371 22814898
E-pasts: elina [at] ltmc [dot] lv
Elīna Mikijanska ieguvusi kvalifikāciju Uzņēmuma vadītājs Banku augstskolas bakalaura programmā. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar biroja darba organizēšanu, grāmatvedības uzskaiti, ir gūts ieskats personāla vadībā, strādājot par personālvadītājas asistenti.
Latvijas Tienešu mācību centrā ir atbildīga par saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti, projektu pārraudzību un finanšu resursu plānošanu.

 


Lina Savicka
, Juridisko programmu vadītāja, juriste
Tālr.: +371 22814911
E-pasts: lina [at] ltmc [dot] lv
Lina Savicka 2004.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2005.gadā beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē Valsts un administratīvo tiesību nozarē. No 2004.gada aprīļa līdz 2005.gada decembrim strādājusi par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā. LTMC Lina strādā kopš 2005.gada decembra un bija atbildīga par administratīvo tiesību, cilvēktiesību un advokātu programmu attīstību un nodrošināšanu. Pašlaik Lina ir atbildīga par civiltiesību programmas un zemesgrāmatu tiesnešu programmas attīstību un nodrošināšanu, kā arī veic jurista pienākumus.

 


Zane Mičule
, E-mācību programmu vadītāja
Tālr.: +371 22814977
E-pasts: zane [at] ltmc [dot] lv
Zane Mičule 2012.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot humanitāro zinātņu bakalaura grādu filozofijā. Apmaiņas programmas ietvaros semestri studējusi Johannis Gutenberg Universität Mainz (Mainca, Vācija). 2015. gadā sāka darbu LTMC kā biroja administratore un mācību pasākumu norises koordinatore. Šobrīd Zane ir atbildīga par e-mācību kursu izstrādi, Mācību informācijas sistēmu (MIS) un starptutiskajiem semināriem.

 


Dārta Mestere
, Juridisko programmu vadītāja
Tālr.: +371 22814944
E-pasts: darta [at] ltmc [dot] lv
Dārta Mestere 2013.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē. Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studējusi Adama Mickeviča Universitātē Poznaņā, Polijā. Darbojusies Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, kā arī Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijā „Elsa Latvia”. Strādājusi sociālā biznesa kompānijā „MAMMU”. No 2012.gada jūlija līdz 2014.gada augustam strādājusi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā par tiesas sēžu sekretāri un tiesneša palīdzi.
Latvijas Tiesnešu mācību centrā Dārta Mestere strādā kopš 2014.gada septembra un ir atbildīga par krimināltiesību semināru programmām tiesnešiem un prokuroriem, kā arī par EJTN apmaiņas programmas koordinēšanu.

 


Katrīna Vītola
, Juridisko programmu vadītāja
Tālr.: +371 22814877
E-pasts: katrina [at] ltmc [dot] lv
Katrīna Vītola 2011. gadā ieguvusi Latvijas Universitātes sociālo zinātņu bakalaura grādu tiesību zinātnē un 2017. gadā absolvējusi Glāzgovas Universitāti, iegūstot maģistra grādu izglītības zinātnē. Bakalaura studiju laikā Erasmus programmas ietvaros semestri studējusi Segedas Universitātē, Ungārijā.Iepriekš strādājusi par mācību projektu vadītāju nodibinājumā “Iespējamā misija” un skolās un valodu centros mācījusi bērniem un pieaugušajiem angļu valodu. Vairākus gadus darbojusies jauniešu organizācijās “Tellus” un “Eiropas Jauniešu parlaments”.
LTMC strādā kopš 2020. gada septembra un ir atbildīga par semināru organizēšanu civiltiesību jomā un procesuālo tiesību jomā tiesnešiem un tiesu darbiniekiem.

 


Madara Blūmere
, Programmu vadītāja
Tālr.: +371 22814933
E-pasts: madara [at] ltmc [dot] lv
Madara Blūmere 2014. gadā Latvijas Universitātē ieguvusi profesionālo maģistra grādu tiesību zinātnē un jurista kvalifikāciju. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu, vadīšanu un starptautisko sadarbību.
Latvijas tiesnešu mācību centrā Madara Blūmere strādā kopš 2020.gada septembra un ir atbildīga par Eiropas sociālā fonda projekta “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību” koordinēšanu.

 


Laura Leitlante, administratore
Tālr.: +371 22814900
E-pasts: laura [at] ltmc [dot] lv
Laura Leitlante 2008. gadā ir absolvējusi Latvijas Lauksaimniecības Universitātes, Sociālo zinātņu fakultāti, iegūstot bakalaura grādu sociālajās zinātnēs.  No 2008. gada ir strādājusi Sorosa fondā – Latvija par biroja administratori, organizējot biroja darbu un dažāda mēroga pasākumus. No 2014. - 2018. gadam ir strādājusi kā administratīvā projektu asistente un pēc tam arī projektu direktore Sabiedriskās politikas centrā PROVIDUS, uzraugot projekta aktivitāšu ieviešanu.
Kopš 2018.gada janvāra Laura strādā Latvijas Tiesnešu mācību centrā par administratori. 

 

Endija Logina, administratore
Tālr.: +371 22814966
E-pasts: endija [at] ltmc [dot] lv
Endija Logina ir absolvējusi Rīgas Stradiņa universitātes juridisko fakultāti. No 2014.gada līdz 2017.gada vasarai ir strādājusi franšīzē un vadījusi savu uzņēmumu. Latvijas tiesnešu mācību centrā Endija Logina strādā kopš 2018.gada janvāra.