Jūs atrodaties šeit

Darbinieki

Solvita Kalniņa – Caune, Valde
E-pasts: solvita [at] ltmc [dot] lv
2002. gadā absolvējusi New School University (Ņujorka) un ieguvusi maģistra grādu nevalstiskā sektora pārvaldē (MS Non-profit management). Iepriekšējā darba pieredze ir veidojusies gan darbā valsts pārvaldes sektorā (Ārlietu ministrijā, Valsts reformu ministrijā un Valsts administrācijas skolā), kā arī veidojot un īstenojot programmas nevalstiskajā sektorā (Sorosa fonds Latvijā, Cilvēktiesību un Etniskās saskaņas programmā, un Nevalstisko organizāciju centrā).
Kopš 2003. gada ir LTMC vienpersoniska valde ar Izpilddirektores funkcijām.

Elīna Mikijanska, Finansiste, grāmatvede
Tālr.: +371 67895875
E-pasts: elina [at] ltmc [dot] lv
Elīna Mikijanska ieguvusi kvalifikāciju Uzņēmuma vadītājs Banku augstskolas bakalaura programmā. Iepriekšējā darba pieredze saistīta ar biroja darba organizēšanu, grāmatvedības uzskaiti, ir gūts ieskats personāla vadībā, strādājot par personālvadītājas asistenti.
Latvijas Tienešu mācību centrā ir atbildīga par saimnieciskās darbības grāmatvedības uzskaiti, projektu pārraudzību un finanšu resursu plānošanu.

Lina Savicka, Juridisko programmu vadītāja
Tālr.: +371 67895876
E-pasts: lina [at] ltmc [dot] lv
Lina Savicka 2004.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju. 2005.gadā beigusi maģistrantūras studijas Latvijas Universitātē Valsts un administratīvo tiesību nozarē. No 2004.gada aprīļa līdz 2005.gada decembrim strādājusi par tiesneša palīdzi Administratīvajā apgabaltiesā. LTMC Lina strādā kopš 2005.gada decembra un ir atbildīga administratīvo tiesību, cilvēktiesību un advokātu programmu  attīstību un nodrošināšanu. 

Inese Avota, Programmu vadītāja
Tālr.: +371 67895874
E-pasts: inese [at] ltmc [dot] lv
Inese Avota ieguvusi sociālo zinātņu bakalaura grādu psiholoģijā ar specializāciju psiholoģijas skolotājas darbam. Divus gadus studējusi LU Psiholoģijas programmas klīniskās psiholoģijas specializācijā. Darba pieredze saistīta ar projektu koordinēšanu krimināltiesību politikas jomā, strādājot gan Sorosa fondā – Latvija, gan Sabiedriskās politikas centrā ‘’Providus’’. Latvijas Tiesnešu mācību centrā Inese strādā kopš 2005.gada janvāra un ir atbildīga par tiesu darbinieku semināriem, ne-juridisko prasmju semināriem tiesnešiem, kā arī svešvalodu mācību un starptautisko semināru koordinēšanu. Papildus I. Avota īsteno projektus jaunu tiesvedības kvalitātes uzlabošanas metožu aprobēšanai, piemēram, tiesas darba kvalitāte tiesas klientu vērtējumā; kvalitātes tiesneši tiesās, supervīzijas tiesu priekšsēdētājiem, u.c.

Dārta Mestere, Juridisko programmu vadītāja
Tālr.: +371 67895877
E-pasts: darta [at] ltmc [dot] lv
Dārta Mestere 2013.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Juridisko fakultāti, iegūstot jurista kvalifikāciju un maģistra grādu tiesību zinātnē. Erasmus apmaiņas programmas ietvaros studējusi Adama Mickeviča Universitātē Poznaņā, Polijā. Darbojusies Latvijas Universitātes Juridiskās prakses un palīdzības centrā, kā arī Eiropas tiesību zinātņu studentu asociācijā „Elsa Latvia”. Strādājusi sociālā biznesa kompānijā „MAMMU”. No 2012.gada jūlija līdz 2014.gada augustam strādājusi Rīgas pilsētas Ziemeļu rajona tiesā par tiesas sēžu sekretāri un tiesneša palīdzi.
Latvijas Tiesnešu mācību centrā Dārta Mestere strādā kopš 2014.gada septembra un ir atbildīga par krimināltiesību semināru programmām tiesnešiem un prokuroriem, kā arī par EJTN apmaiņas programmas koordinēšanu.

Zane Mičule, Administratore
Tālr.: +371 67895880
E-pasts: zane [at] ltmc [dot] lv
Zane Mičule 2012.gadā absolvējusi Latvijas Universitātes Vēstures un filozofijas fakultāti, iegūstot humanitāro zinātņu bakalaura grādu filozofijā. Apmaiņas programmas ietvaros semestri studējusi Johannis Gutenberg Universität Mainz (Mainca, Vācija). Atbildīga par LTMC semināru organizēšanu, tehnisko nodrošinājumu, sadarbību ar klientiem un sadarbības partneriem. Atbildīga par Mācību informācijas sistēmas (MIS) uzraudzīšanu un pilnveidošanu, kā arī klientu konsultēšanu darbam ar MIS. LTMC strādā kopš 2015.gada maija.