Jūs atrodaties šeit

Esam kopā jau 21 gadu

13 Maijs, 2016 - 15:31

Mēs darām lietas kopā, mēs mācāmies un iedvesmojamies viens no otra.

Mēs augam un attīstāmies.

Un izdodas tas, kam mēs ticam.

LTMC 21.aprīlī atzīmēja savu 21. gadadienu. Esam priecīgi un gandarīti par padarīto un ieguldīto tiesu sistēmas attīstībā. Šo gadu laikā esam cītīgi strādājuši un pilnveidojušies, lai Jums- tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, advokātiem un citu juridisko profesiju pārstāvjiem- būtu iespēja apmeklēt kvalitatīvas, prasmes attīstošas profesionālās pilnveides mācību programmas ar aktuālas prakses piemēriem.

LTMC darbiniekus vada pārliecība, ka kvalitatīva un uz mūsu auditorijas vajadzībām vērsta tālākizglītība ir panākumu atslēga tiesu sistēmas attīstībā. LTMC raksturo nepārtraukta attīstība; mēs vienmēr tiecamies uz labāko, lai īstenotu mūsu kopējo mērķi- stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā.

Savas darbības sākumā pieņēmām, ka lielākā uzmanība ir jāvelta juridiskām tēmām, bet tagad mēs zinām, ka labu tiesnesi, prokuroru un advokātu raksturo ne tikai izcilas zināšanas par likuma saturu un tā piemērošanu, bet šiem profesionāļiem ir jāpiemīt arī juridiskām prasmēm, kuras ir jāattīsta un jāizkopj. Vēl jo vairāk viņiem ir jāpiemīt arī cilvēciskām īpašībām, kuru nozīmē ikdienā netiek bieži apspriesta. Lai sniegtu lielāku atbalstu tiesnešiem, esam uzsākuši mentoru un profesionālās supervīzijas programmas, dodot iespēju tiesnešiem izjust to, ka viņi ir lielisks resurss paši sev un viens otram.

Tieši tāpēc 21 gada jubilejas pasākumus uzsākām ar tiesnešu pieredzes stāstiem “Mēs. Sarunas par mums”, kas bija aicinājums paskatīties uz tiesnešiem no cilvēciskās puses. Tas bija aicinājums novērtēt viņu centību, zināšanas, uzdrīkstēšanos un aizraušanās, kurām varbūt nav tiešas saistības ar darbu tiesā, bet kuras tomēr dara tiesnesi stiprāku, gudrāku un dvēselē skaistāku.

Izsakām lielu pateicību tiem tiesnešiem, kuri uzdrīkstējās dalīties savā pieredzē:

 • Līgai Ašmanei, kura dalījās ar to, kā ir būt savas tiesas līderim, kā atbalstīt un veicināt tiesas darbinieku profesionālo pilnveidošanos, ko nozīmē būt aktīvam tiesas priekšsēdētājam, kā arī par pieredzi tiesu apmaiņas programmā;
 • Dzintrai Baltai, kura stāstīja, ko nozīmē būt lektoram, kā uzdrīkstēties, kā pārvarēt bailes, jo ne reizi vien ir dzirdēts, ka visgrūtāk ir uzstāties savu kolēģu priekšā;
 • Kasparam Berķim par stažēšanos ECT gada garumā- ko tas nozīmēja viņa profesionālajai karjerai, kāda ir pieredze esot ECT, dzīvojot Strasbūrā un esot prom no mājām, ģimenes;
 • Adrijai Kasakovskai par svešvalodu apguves un pielietošanas pieredzi, izaicinājumiem, ieguvumiem, pārbaudījumiem, un par to, vai tiesnesim Latvijā nepieciešams pārzināt kādu no ES lielvalstu valodām;
 • Ievai Lūciņai - Linkai, par to, kā klājas jaunajam tiesnesim, kurš, uzsākot darbu, papildus ir uzņēmies dalību EJTN jauno tiesnešu konkursā “Themis”. Kā tam atrast laiku un spēku, kā uzdrīkstēties aizstāvēt savu viedokli un valsti, runājot svešvalodā, kā arī par to, kādi ir ieguvumi piedaloties šādās sacensībās;
 • Dainai Ročānei, kura iedvesmoja būt atvērtiem jaunajam un aizstāvēt savu viedokli, dalījās pieredzē par mentoru programmas nozīmi- ko tā devusi darbā un personības izaugsmē;
 • Jurim Stukānam par to, kāpēc tiesnesim jābūt izpratnei par saziņu ar medijiem, kā justies drošam un kā runāt par tiesas procesiem sabiedrībai saprotamā veidā;
 • Agnesei Zemmerei par izaicinājumiem uzsākot tiesneša darbu, kādas grūtības ir un kā ar tām tikt galā; kāda ir kolēģu loma un kādu atbalstu nodrošina profesionālās supervīzijas jaunajiem tiesnešiem;
 • Intai Jēkabsonei par to, kā atslābināties no darba rutīnas un uzkrāt enerģiju, ceļojot un regulāri veicot fiziskas aktivitātes. Par to, cik nozīmīgi tiesnesim ir atrast laiku sev, lai, skatot lietas, “neizdegtu” un būtu, ko dot citiem;
 • Zanei Pētersonei par ceļojumiem džungļos un citās eksotiskās vietās, kā šī aizraušanās ir attīstījusies un palīdzējusi darbam, kādi izaicinājumi un grūtības ir pārvarētas, par izdotajiem kalendāriem ar pašas uzņemtajām ceļojumu fotogrāfijām;
 • Ritai Vīvai par savu aizraušanos ar Argentīnas tango, par to, kā uzsākt dejot, atbrīvoties un ļauties dejas skaistumam.

Rudenī LTMC vedīs šos stāstus un stāstniekus uz reģionu tiesām, kur pēcpusdienu sarunās varēs gan brīvi parunāties ar saviem kolēģiem, gan iedvesmoties dalībai LTMC mācību programmās Latvijā un ārvalstīs.

Tu vari iedvesmot citus, un izdosies tas, kam TU tici!

Liels paldies visiem svinīgās daļas viesiem, kuru apsveikumu uzrunas deva lielu gandarījuma sajūtu, un paldies, ka novērtējat mūsu darbu! Esam pozitīvi uzlādēti jauniem izaicinājumiem!