Jūs atrodaties šeit

Izstrādāta rokasgrāmata tiesu tulkiem

1 Aprīlis, 2015 - 15:46

Š.g. 30. martā  darba, izglītības un tikšanās telpā “Birojnīca” notika  rokasgrāmatas "Rokasgrāmata tiesu tulkiem" prezentācijas pasākums.

Rokasgrāmatā aplūkots tiesu tulka darba normatīvais regulējums, rakstiskās un mutiskās tulkošanas pamati. Pirmo reizi liela uzmanība pievērsta tiesu tulku lomas un profesionālās ētikas principu skaidrošanai. Šobrīd Latvijā tiesu tulku ētikas jautājumi netiek regulēti, tāpēc rokasgrāmata uzskatāma par diskusijas sākumu šī jautājuma sakārtošanā. Rokasgrāmatas autori arī izstrādājuši Labās prakses vadlīnijas, kas pielāgojamas gan tiesu tulku darbā, gan attiecināmas plašāk - gan uz tiesas procesiem, gan uz procesa dalībniekiem.

LTMC izsaka lielu pateicību rokasgrāmatas autoriem - Adrijai Kasakovskai, Tukuma rajona tiesas priekšsēdētājai, Lāsmai Drozdei, Rēzeknes tiesas tulcei, Jekaterinai Čerņenko, bijušajai Augstākās tiesas tulcei, Robertam Putnim, tiesas tulkam Vācijā, par ieguldīto darbu un laiku rokasgrāmatas sagatavošanā. 

 

Rokasgrāmatas autores  - Adrija Kasakovska, Lāsma Drozde, Jekaterina Čerņenko

 

Rokasgrāmatas elektroniskā versija pieejam LTMC Mācību informācijas sistēmas sadaļā “Mācību materiāli” – “Tiesu tulku rokasgrāmata”. Rokasgrāmatas drukāto versiju tiesās izplatīs Tiesu administrācija.

 

Rokasgrāmata tapusi ar Eiropas Komisijas īpašās programmas „Krimināltiesības” finansiālu atbalstu projekta „Kriminālprocesā iesaistīto tiesu tulku kapacitātes celšana un to aktivitāšu nodrošināšana” ietvaros. Projekta ieviešanu koordinēja Valsts valodas centrs sadarbībā ar Tieslietu ministriju, Tiesu administrāciju un Latvijas Tiesnešu mācību centru.