Jūs atrodaties šeit

Jaunie tiesneši un tiesnešu amata kandidāti mācību ietvaros apmeklē Augstāko tiesu

16 Septembris, 2015 - 12:57

15.septembrī jaunie tiesneši un tiesnešu amata kandidāti mācību ietvaros apmeklēja Augstāko tiesu. Augstākās tiesas apmeklējuma laikā tiesnešu amata kandidāti tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju I.Bičkoviču, kurš tikšanās laikā ar jaunajiem tiesnešiem runāja par būtiskiem tiesnešu profesijas aspektiem - atbildību, lemjot par cilvēku dzīvei nozīmīgiem jautājumiem, neitralitāti pret iesaistītajām pusēm, taisnīgumu, neatkarību.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs aicināja jaunos tiesnešus apzināties sevi kā sistēmas daļu un būt aktīviem, piedaloties tiesnešu organizācijās, kā arī tiesu sistēmas uzlabošanas aktivitātēs. I.Bičkovičs uzsvēra, ka tiesnesim ir nepieciešama drosme būt neatkarīgam un, pieņemot spriedumus, nepakļauties sabiedrības spiedienam, bet meklēt taisnīgu risinājumu un argumentēt savu viedokli. Tikšanās laikā I.Bičkovičs informēja arī par Tieslietu padomes aktualitātēm un par Augstākās tiesas reformas jautājumiem.

Augstākās tiesas priekšsēdētājs Ivars Bičkovičs un jaunie tiesneši

Pēc tikšanās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju jaunie tiesneši devās apskatīt piemiņas izstādi par godu senatoram A.Lēberam, kura dzīvesstāsts un ieguldījums tiesu sistēmā, bija iedvesmas avots jaunajiem tiesnešiem, kā arī apmeklēja Augstākās tiesas muzeju, kurā noskatījās filmu par tiesu izveidošanās vēsturi, kas ļāva apzināties vēstures varoņus, kuri cīnījās par tiesu sistēmas izveidošanu, un līdztekus tiesas spriešanas darbam iesaistījās Latvijas neatkarības izveidošanā un neatkarības atjaunošanai svarīgo likumu pieņemšanā.

Pēc Augstākās tiesas apmeklējuma jaunie tiesneši atzina, ka mācību vizīte bija ļoti vērtīga, jo ļāva apzināties tiesneša amata svarīgumu un sajust piederību tiesu sistēmai.