Jūs atrodaties šeit

Jelgavas tiesas tiesneši apmeklē Belostokas rajona tiesu, Polijā

21 Oktobris, 2015 - 16:31

Šī gada 12.-16.oktobrī Jelgavas tiesas tiesneši un tiesneša amata kandidāte piedalījās Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) divpusējā tiesu apmaiņas programmā Polijas pilsētā Belostokā.

Vizītes laikā tiesneši apmeklēja Belostokas rajona tiesu, apelācijas tiesu un apgabaltiesu, kur iepazinās ar Polijas tiesu sistēmu, krimināllietu un civillietu izskatīšanu, kā arī ar izmeklēšanas īpatnībām. Dalībnieki devās arī uz Belostokas cietumu, kurā bija iespējams apskatīt ieslodzījumā esošo personu dzīves apstākļus. Tāpat Nacionālajā institūtā tiesneši uzzināja par noziedzīgu nodarījumu pret poļu tautu okupācijas laikā izmeklēšanas niansēm.

Kā pastāstīja vizītes dalībnieki, galvenais ieguvums bija tiesu sistēmu salīdzinājums. Piemēram, atšķirīgi ir lietu izskatīšanas termiņi, Polijā ātrāks lietas izskatīšanas mehānisms kriminālprocesā tika pieņemts tikai no 2015.gada sākumā. Kā arī Polijas tiesu sistēmā nav ieviests tīro tiesu instanču princips. Tāpat tiesas kolektīva saliedēšana, angļu valodas uzlabošana un emocionālās inteliģences celšana ir liels ieguvums no šādas vizītes.

Arī 2016.gadā kādai no Latvijas tiesām būs iespēja piedalīties Eiropas Juridiskā tālākizglītības tīkla (EJTN) divpusējā tiesu apmaiņas programmā un doties uz kādu citu Eiropas Savienības valsts tiesu, kā arī uzņemt kolēģus Latvijā.

Šādu apmaiņas programmu mērķis ir uzlabot Eiropas Savienības dalībvalstu tiesnešu, prokuroru un pasniedzēju praktiskās zināšanas par citu valstu tiesu sistēmām, Eiropas tiesībām un cilvēktiesībām, izmantojot viedokļu un pieredzes apmaiņu. LTMC kā EJTN biedrs apmaiņas programmas īsteno jau kopš 2005.gada.

Infogramma par LTMC organizētajām apmaiņas programmām: