Jūs atrodaties šeit

Semināri juristiem

Lai apskatīju LTMC organizēto semināru grafiku un pieteiktos semināriem, dodieties uz  Mācību informācijas sistēmu.

LTMC nodrošina mācības tiesu sistēmas darbiniekiem un tiesu sistēmai piederīgajām juridiskajām profesijām. Visas programmas un semināri tiek izsludināti elektroniski Mācību informācijas sistēmā (MIS).

Tiesnešiem un tiesu darbiniekiem - Valsts finansētās programmas tiek izsludinātas katru gadu oktobra sākumā visam gadam. Informācija par papildus pieejamiem nacionāliem un starptautiskiem semināriem tiek nosūtīta elektroniski attiecīgās specializācijas tiesnešiem MIS. Dalībai starptautiskā seminārā konkursa gadījumā priekšroka tiek dota tiesnesim-lektoram.

LTMC nodrošina mācības arī prokuroriem un advokātiem. Ar katru no minēto profesiju atbildīgām iestādēm tiek slēgti līgumi un noteiktas programmas.