Jūs atrodaties šeit

LTMC īsteno projektu „Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija”

19 Decembris, 2013 - 12:45

„Sabiedrības integrācijas fonds” sadarbībā ar “Latvijas Cilvēktiesību centrs” un “Latvijas Tiesnešu mācību centrs” (LTMC) ir uzsācis darbu pie projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija”. Projekts tiek īstenots Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas “PROGRESS 2007-2013” sadaļas “Diskriminācijas apkarošana un dažādība” ietvaros. Projekta aktivitāšu mērķis ir uzlabot gan dažādu speciālistu, gan sabiedrības kopumā izpratni par dažāda veida diskrimināciju un veicināt tās apkarošanu. LTMC īstenos mācības tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem ar mērķi celt juridisko profesiju kapacitāti diskriminācijas novēršanas un dažādības vadības jautājumos. Līdz 2014. gada jūlijam LTMC organizēs sešus reģionālus mācību seminārus, kā arī izdos rokasgrāmatu par diskriminācijas novēršanas jautājumiem juridisko profesiju pārstāvjiem.