Jūs atrodaties šeit

LTMC publicē pētījumu „Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību”

14 Novembris, 2014 - 14:34
Eiropas Komisijas apstiprinātā projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros tika sagatavots pētījums „Tiesu prakse krimināllietās par cilvēku tirdzniecību”. Pētījumu sagatavoja Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore, Dr. iur. Valentija Liholaja.

 

 
 
 
 
 

Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas “Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu,

Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts