Jūs atrodaties šeit

LTMC publicē rokasgrāmatu par diskriminācijas novēršanas jautājumiem juridisko profesiju pārstāvjiem “Es un sabiedrība – mūsu iespējas un tiesības”

10 Jūlijs, 2014 - 09:59

LTMC publicē rokasgrāmatu par diskriminācijas novēršanas jautājumiem juridisko profesiju pārstāvjiem
“Es un sabiedrība – mūsu iespējas un tiesības”.

Rokasgrāmata domāta tiesnešiem, prokuroriem un advokātiem, un tā ietver diskriminācijas novēršanas divus aspektus – sociālos un juridiskos. Rokasgrāmatas galvenie jautājumi ietver 1) skaidrojumus par identitāti, stereotipiem un dažādību, 2) diskriminācijas novēršanas tiesības un 3) iekļauta Eiropas diskriminācijas novēršanas rokasgrāmata, kuru izdevusi Eiropas Savienības Pamattiesību aģentūra 2010. gadā.

Rokasgrāmata tapusi pēc sešiem reģionālajiem semināriem, kuri norisinājās laika posmā no 2014. gada aprīļa līdz jūnijam. Rokasgrāmatas saturs ir uzlaboti semināru izdales materiāli.

Materiālus apkopoja rokasgrāmatas autores un semināru lektores Kristīne Dupate un Guna Garokalna-Bihela.

Kristīne Dupate ir LU Juridiskās fakultātes asociētā profesore; Eiropas Komisijas nacionālā eksperte trīs juridisko ekspertu tīklos - par brīvu darbinieku kustību, darba tiesībām un dzimumu līdztiesību.

Guna Garokalna-Bihela - studējusi starpkultūru komunikāciju un konfliktu vadību Berlīnē, Vācijā; strādājusi vairākos ar cilvēktiesību jautājumiem saistītos nacionālos un starptautiskos projektos.

Rokasgrāmatas elektroniskā versiju iespējams lejupielādēt šeit.

Aicinām advokātus, tiesnešus, prokurorus saņemt rokasgrāmatas drukāto versiju LTMC birojā, Mārstaļu ielā 19.

Rokasgrāmata izdota projekta “Dažādi cilvēki, atšķirīga pieredze, viena Latvija” ietvaros. Projekts tika īstenots no 2013. gada 1. novembra – 2014. gada 11. jūlijam Eiropas Kopienas nodarbinātības un sociālās solidaritātes programmas “PROGRESS 2007-2013” sadaļas “Diskriminācijas apkarošana un dažādība” ietvaros. Projekta ieviesējs - Sabiedrības integrācijas fonds, projekta partneri - Latvijas Cilvēktiesību centrs, LTMC.

Jautājumu gadījumā, lūdzu, rakstiet projekta koordinatorei Inesei Avotai, inese [at] ltmc [dot] lv vai zvaniet, tel. 67895874.