Jūs atrodaties šeit

LTMC publicē rokasgrāmatu prokuroriem „Ilgtermiņa mācību stratēģija Latvijas prokuroriem”

29 Oktobris, 2014 - 10:55

Latvijas Tiesnešu mācību centrs Nordplus projekta ietvaros izstrādāja rokasgrāmatu prokuroriem „Ilgtermiņa mācību stratēģija Latvijas prokuroriem”, kurā atspoguļota faktiskā situācija prokuroru tālākizglītības jomā, un piedāvāti iespējamie risinājumi sistēmiskas profesionālās pilnveides pieejas izveidošanai Latvijas prokuratūrā

Rokasgrāmatu veidojis autoru kolektīvs – Solvita Kalniņa-Caune, Latvijas Tiesnešu mācību centra vadītāja; Ilona Kronberga, juriste, Sabiedriskās politikas centra Providus pētniece kriminālsodu politikas jomā; Inga PāvulaMg. paed., pieaugušo tālākizglītības eksperte, mācību materiālu metodiķe, LTMC lektore, Lektoru skolas pasniedzēja; Aija Tūna, izglītības eksperte, zinātnisko rakstu un metodisko materiālu autore, Knowledge Creation Lab dibinātaja un valdes locekle, LTMC lektore, Lektoru skolas pasniedzēja.

Rokasgrāmata pieejama elektroniskā versijā latviešu un angļu valodā. 

 

 

 

 

Rokasgrāmata tapusi projekta „Ilgtermiņa mācību stratēģijas Latvijas prokuroriem attīstība un ieviešana” ietvaros. Projekts īstenots Nordplus pieaugušo tālākizglītības programmas ietvaros, ar Latvijas Republikas Ģenerālprokuratūras un Latvijas Tiesnešu mācību centra līdzfinansējumu.