Jūs atrodaties šeit

LTMC uzsāk 20 gadu svinību pasākumus

24 Aprīlis, 2015 - 12:01

Šī gada 22.aprīlī kopā ar tiesu priekšsēdētājiem un tiesu priekšsēdētāju vietniekiem, kuri bija ieradušies uz semināru Latvijas Tiesnešu mācību centrā, LTMC uzsāka svinību un 20. gadadienas jubilejas pasākumu atzīmēšanu.

 

 

1995. gada 21.aprīlī Latvijas Tiesnešu biedrība, Apvienoto Nāciju Attīstības programma, Sorosa Fonds - Latvija un Centrālās un Austrumeiropas Likuma Ierosinātājs Amerikas Advokātu Asociācija (ABA-CEELI) dibināja bezpeļņas organizāciju SIA „Latvijas Tiesnešu apmācību centrs”.

Primāri mācības tika organizētas tiesnešiem un tiesu darbiniekiem, un pēdējos gados, saprotot cik nozīmīgi ir izglītot visus sistēmai piederošos juristus, šo gadu laikā esam izveidojuši veiksmīgu sadarbību arī ar Latvijas Republikas Prokuratūru un Zvērinātu Advokātu padomi.

LTMC galvenais uzdevums ir nodrošināt profesionālas pilnveides pasākumus tiesu sistēmai piederīgajiem un bez Jums – tiesnešiem, tiesu darbiniekiem, prokuroriem, advokātiem, iestāžu juristiem, kuri esat novērtējuši mūsu darbu un ieguldījumu, mēs nebūtu sasnieguši to satura kvalitāti un vajadzību nodrošināšanas līmeni, kādu varam Jums piedāvāt šodien.

LTMC attīstība nebūtu bijusi iespējama bez tā iepriekšējiem vadītājiem Ingas Kačevskas un Roberta Rūša. Pēdējos 11 gadus LTMC vadībā ir bijusi Solvita Kalniņa-Caune, kuras pārraudzībā LTMC ir būtiski attīstījis un dažādojis programmas nacionālā līmenī, kā arī aktīvi iesaistījies Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā, tādejādi nodrošinot Latvijas tiesnešiem un prokuroriem iespēju piedalīties semināros, konferencēs un apmaiņas programmās citās ES valstīs.

Jau trešajā LTMC dzimšanas dienā AT tiesnesis Andris Guļāns teica: „Nepārtrauktās izmaiņas likumdošanā prasa no tiesnešiem izglītošanos, jo tikai izglītoti un kompetenti tiesneši var spriest taisnīgu tiesu” , kas ir aktuāli arī šodien.