Jūs atrodaties šeit

LTMC vērtības

  • Atbildība

Mums ir svarīgs jēgpilns un mērķtiecīgs mācību process drošā un radošā vidē.

Mēs veltām sirdi un prātu mūsu mērķu sasniegšanai.

  • Drosme

Mēs mācāmies un maināmies, lai augtu un radītu.

Mums ir svarīgi iedrošināt citus.

  • Sadarbība

Mēs esam pārliecināti, ka zināšanas kļūst vērtīgas, kad ar tām dalās.

Mums rūp tiesu sistēmas kopīgs darbs un saruna. Esam atvērti pret sevi un citiem, ievērojot mūsu mērķus un pieejamos resursus.

 

Vīzija

Tiesībsargājošās iestādes bauda augstu sabiedrības uzticības līmeni

Misija

Mēs stiprinām tiesu sistēmu, organizējot kvalitatīvus mācību un atbalsta pasākumus cilvēkiem, kuri šo sistēmu veido.

Mēs veicinām katra tiesā strādājošā izaugsmi un dodam iespējas iegūt un dalīties ar savu pieredzi un zināšanām.