Jūs atrodaties šeit

Starptautiskā sadarbība

 

LTMC ir Latvijas pārstāvis Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīklā

(European Judicial Training Network, EJTN

 

LTMC ir EJTN biedrs kopš 2004.gada. LTMC ir aktīvi iesaistījies dažādās EJTN darba grupās, pētījumos, viedokļu apmaiņās, konferencēs, un citos mācību pasākumos, kas ir organizētas EJTN dalīborganizācijām, to biedriem, ES tiesu sistēmas darbiniekiem. LTMC piedalās Programmu darba grupas darbā, kas izvērtē dažādu mācību ideju attīstību un projektu gaitu visās ES tiesību nozarēs. Administratīvo tiesību apakšgrupā tika izstrādāta rokasgrāmata/vadlīnijas administratīvo tiesnešu mācību vajadzību nodrošināšanai un nodrošināti 2 semināri gadā jomās, kas skar administratīvo tiesību nozari; Ilgāku laiku LTMC pārstāvji strādā  lektoru tālākizglītības darba grupā, kas kopš pastāvēšanas ir organizējusi vairāk kā 12 seminārus tiem juridisko profesiju pārstāvjiem, kuri tiesnešu un prokuroru auditorijās ir lektori/pasniedzēji.  Tālākizglītības speciālisti ir aktīvi iesaistīti dažādu ar metodoloģiju saistīti jautājumu risināšanā, tomēr lielākoties, semināri ir prakses un pieredzes apmaiņas iespēja visiem, kas darbojas tiesnešu un prokuroru sākumizglītības un tālākizglītības jomā. Pēdējos 2 gadus LTMC pārstāvis aktīvi darbojas Juridiskās svešvalodas darba grupā, kas veido vienotu politiku un sistēmu tiesu varai piederīgo profesiju juridisko svešvalodu prasmju pilnveidošanai.

LTMC līdzdarbojas arī citos EJTN projektos un programmās – tiesnešu un prokuroru apmaiņas programma, Catalogue +, Linguistics, Themis, un citas, kā arī aktīvi sadarbojās ar atsevišķām EJTN dalībvalstu mācību iestādēm.

EJTN mājas lapa - http://www.ejtn.eu/en/

EJTN sociālie tīkli - 

 

 

Eiropas Tiesību akadēmija (ERA) ir viens no aktīvākajiem LTMC sadarbības partneriem. LTMC gan regulāri nosūta tiesnešus un prokurorus uz ERA organizētajiem semināriem Trīrē un Briselē, gan nodrošina ERA rīkotos seminārus Latvijā, LTMC telpās, kas savukārt sniedz Latvijas tiesnešiem un prokuroriem lielākas iespējas piedalīties starptautiskos semināros, klausīties ārvalstu pasniedzējus un dalīties pieredzē ar kolēģiem no citām valstīm.

 

Starptautiskais tiesnešu un prokuroru tālākizglītības tīkls (International Organization of Judicial Training, IOJT), kas tika dibināts 2002. gadā, un LTMC bija viens no dibinātājiem šai vispasaules organizācijai. IOJT pamatmērķis ir pilnveidot tiesu sistēmu darbu un kvalitāti nodrošinot kvalitatīvas un uz tiesu sistēmas dalībnieku vajadzībām virzītus mācību pasākumus. IOJT organizē konferences biedriem un interesentiem katru otro gadu. Tēmu aktualitātes tiek noteiktas ņemot vērā gan biedru, gan uzņēmējvalsts tiesu sistēmas aktualitātes mācību un profesionālas pilnveides jomā.