Jūs atrodaties šeit

Padome un MPDG

Padome un Mācību programmu darba grupa

Padome ir viena no nodibinājuma pārvaldes institūcijām ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām.

2004. gada 13. decembrī LTMC dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu pārveidot BO SIA LTMC par Nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs". Šīs izmaiņas tika reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 11. janvārī.

LTMC Padome – Egita Prāma, nodibinājuma „Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” (kā dibinātāji "Sorosa fonds - Latvija") administratīvā direktore, Ieva Rācenāja, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore, Sandra Strence, Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja, Andris Guļāns, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesnesis un Iveta Andžāne, Latvijas Tiesnešu biedrības pārstāve. Saskaņā ar statūtiem Tiesu administrācija un Tieslietu ministrija norīko savus pārstāvjus darbam LTMC Padomē un tajā kopš 2009. gada darbojas Edvīns Balševics, Tiesu administrācijas direktors, un kopš 2013. gada Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos. 

Saskaņā ar Statūtiem Mācību programmu darba grupa (MPDG) ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvu ikgadēji pirms jaunās programmas izstrādes izskata un apstiprina LTMC Padome.

Aktuālais MPDG sastāvs

  • Krimināltiesību apakšgrupā - Marina Ribina, Zemgales rajona tiesa (Bauskā), Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesa, Juris Siliņš, Zemgales apgabaltiesa, un Aija Branta, Augstākā tiesa.
  • Civiltiesību apakšgrupā - Dzintra Balta, Rīgas apgabaltiesa, Ieva Bāliņa, Rīgas rajona tiesa, Inguna Helmane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, Aigars Strupišs, Augstākā tiesa, un Žanna Zujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa.
  • Administratīvo tiesību apakšgrupā - Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesa, Ilze Freimane, Administratīvā rajona tiesa Rīgas tiesu nams, Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments, un Anita Kovaļevska, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments.