Jūs atrodaties šeit

Padome un MPDG

Padome ir viena no nodibinājuma pārvaldes institūcijām ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām.
2004. gada 13. decembrī LTMC dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu pārveidot BO SIA LTMC par Nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs". Šīs izmaiņas tika reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 11. janvārī.

Aktuālais LTMC Padomes sastāvs:

  • Tiesneši – Andris Guļāns (AT), Dzintra Balta (pārstāv Latvijas tiesnešu biedrību).
  • Dibinātāju pārstāvji – Ieva Rācenāja (RJA), Egita Prāma (Fonds DOTS).
  • Izpildvaras pārstāvji – Inese Kalniņa (TA), Raivis Kronbergs (TM).

Viena tiesneša vieta brīva.

 

Saskaņā ar Statūtiem Mācību programmu darba grupa (MPDG) ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvu ikgadēji pirms jaunās programmas izstrādes izskata un apstiprina LTMC Padome.

Aktuālais MPDG sastāvs:

  • Krimināltiesību apakšgrupā - Nora Magone, Augstākās tiesas Krimināllietu departamenta Zinātniski analītiskā padomniece, Juris Siliņš, Zemgales apgabaltiesas tiesnesis, Latvijas Tiesnešu biedrības prezidents, Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas priekšsēdētājs, Inga Zālīte, Zemgales rajona tiesas priekšsēdētāja vietniece.
  • Civiltiesību apakšgrupā - Ieva Bāliņa, Rīgas rajona tiesas tiesnese, Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģijas priekšsēdētāja, Inguna Helmane, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesnese, Aigars Strupišs, Augstākās tiesas Civillietu departamenta priekšsēdētājs.
  • Administratīvo tiesību apakšgrupā - Ilze Freimane, Administratīvās rajona tiesas priekšsēdētāja, Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta priekšsēdētāja, Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesas priekšsēdētājs, Ieva Višķere, Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamenta tiesneses pienākumu izpildītāja, Administratīvās apgabaltiesas tiesnese.