Jūs atrodaties šeit

Padome un MPDG

Padome un Mācību programmu darba grupa

Padome ir viena no nodibinājuma pārvaldes institūcijām ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām.

2004. gada 13. decembrī LTMC dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu pārveidot BO SIA LTMC par Nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs". Šīs izmaiņas tika reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 11. janvārī.

LTMC Padome – Egita Prāma, nodibinājuma „Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” (kā dibinātāji "Sorosa fonds - Latvija") administratīvā direktore, Inga Bratēna, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore, Sandra Strence, Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja, Andris Guļāns, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis un Iveta Andžāne, Latvijas Tiesnešu biedrības pārstāve. Saskaņā ar statūtiem Tiesu administrācija un Tieslietu ministrija norīko savus pārstāvjus darbam LTMC Padomē un tajā kopš 2009. gada darbojas Edvīns Balševics, Tiesu administrācijas direktors, un kopš 2013. gada Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos. 

Saskaņā ar Statūtiem Mācību programmu darba grupa (MPDG) ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvu ikgadēji pirms jaunās programmas izstrādes izskata un apstiprina LTMC Padome.

Aktuālais MPDG sastāvs

  • Krimināltiesību apakšgrupā - Adrija Kasakovska, Tukuma rajona tiesa,  Juris Siliņš, Zemgales apgabaltiesa, Pēteris Dzalbe, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments, Juris Stukāns, Rīgas apgabaltiesa.
  • Civiltiesību apakšgrupā - Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, Valerijans Jonikāns, Augstākās tiesas Civillietu departaments, Adrija Buliņa, Rīgas Pārdaugavas tiesa.
  • Administratīvo tiesību apakšgrupā - Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesa, Ilze Freimane, Administratīvā rajona tiesa.
  • Zemesgrāmatu tiesnešu apakšgrupā - Žanna Žujeva, Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļa, Dzinta Balta, Rīgas apgabaltiesa, Madara Ābele, Rīgas apgabaltiesa.