Jūs atrodaties šeit

Padome un MPDG

Padome un Mācību programmu darba grupa

Padome ir viena no nodibinājuma pārvaldes institūcijām ar uzraudzības un padomdevēja funkcijām.

2004. gada 13. decembrī LTMC dalībnieku sapulce pieņēma lēmumu pārveidot BO SIA LTMC par Nodibinājumu "Latvijas Tiesnešu mācību centrs". Šīs izmaiņas tika reģistrētas Biedrību un nodibinājumu reģistrā 2005. gada 11. janvārī.

LTMC Padome – Egita Prāma, nodibinājuma „Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS” (kā dibinātāji "Sorosa fonds - Latvija") administratīvā direktore, Karīna Kulberga, Rīgas Juridiskās augstskolas direktore, Sandra Strence, Latgales priekšpilsētas tiesas priekšsēdētāja, Andris Guļāns, Administratīvo lietu departamenta tiesnesis. Saskaņā ar statūtiem Tiesu administrācija un Tieslietu ministrija norīko savus pārstāvjus darbam LTMC Padomē un tajā kopš 2009. gada darbojas Edvīns Balševics, Tiesu administrācijas direktors, un kopš 2013. gada Irēna Kucina, Tieslietu ministrijas Valsts sekretāra vietniece tiesu jautājumos. 

Saskaņā ar Statūtiem Mācību programmu darba grupa (MPDG) ir konsultatīva institūcija, kuras sastāvu ikgadēji pirms jaunās programmas izstrādes izskata un apstiprina LTMC Padome.

Aktuālais MPDG sastāvs

  • Krimināltiesību apakšgrupā - Adrija Kasakovska, Tukuma rajona tiesa,  Juris Siliņš, Zemgales apgabaltiesa, Pēteris Opincāns, Augstākās tiesas Krimināllietu departaments, Inese Laura Zemīte, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģija, Andrejs Judins,  Saeima.
  • Civiltiesību apakšgrupā - Līga Blūmiņa, Rīgas apgabaltiesas Civillietu tiesas kolēģija, Aigars Strupišs, Augstākās tiesas Senāta Civillietu departaments, Daina Treija, Rīgas pilsētas Zemgales priekšpilsētas tiesa.
  • Administratīvo tiesību apakšgrupā - Māris Vīgants, Administratīvās apgabaltiesa, Veronika Krūmiņa, Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departaments, Ojārs Priedītis, Administratīvā rajona tiesa.