Jūs atrodaties šeit

Par mums

Latvijas Tiesnešu mācību centrs (LTMC) ir nodibinājums, kas vienīgais Latvijā nodrošina tiesnešu un tiesu darbinieku tālākizglītību un to dara ar mērķi stiprināt tiesisku valsti un veicināt vienotu tiesību izpratni Eiropas Savienības kopējā tiesību telpā. LTMC galvenais uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu tiesu sistēmas darbinieku tālākizglītības un profesionālas pilnveides pasākumus (seminārus, pieredzes apmaiņas braucienus, utml), īpašu vērību veltot tēmām un uzlabojumiem, kas paaugstina tiesu spriedumu kvalitāti un sagatavo profesionāļus kvalitatīvam darbam Eiropas Savienības tiesību sistēmā.

2014. gada februārī LTMC saņēma kvalitātes pārvaldības sistēmas sertifikātu LVS EN ISO 9001:2009.Bureau Veritas veiktā sertifikācija un izsniegtais dokuments ir apliecinājums LTMC darbinieku kopīgā darba rezultātam. Tas pierāda, ka mēs esam efektīvi strādājuši, lai attīstītu, uzturētu un nemitīgi pilnveidotu kvalitātes pārvaldības sistēmu mācību procesa nodrošināšanā

LTMC nodrošina mācības arī citām juridiskajām profesijām – prokuroriem, advokātiem un valsts pārvaldes un pašvaldību iestāžu juristiem un darbiniekiem.

LTMC ir aktīvs Eiropas Juridiskās tālākizglītības tīkla biedrs kopš 2004. gada un darbojas programmu darba grupā pastiprinātu uzmanību veltot lektoru sagatavošanas jautājumiem un semināriem, kas tiek nodrošināti administratīvo tiesību jomā ES līmenī.