Jūs atrodaties šeit

Pētījumi un gada pārskati

Tiesu darba novērtējuma pētījums 2010. 79% cilvēku, kas nonākuši reālā saskarsmē ar tiesu, uzticas tiesu sistēmai. Tāpat tiesu sistēmai uzticību izteikuši 74% juristi, kuru ikdienas darbs saistīts ar tiesas darbu – prokurori, advokāti, pilnvarotās personas. Šādus datus uzrāda Latvijas Tiesnešu mācību centra veiktais Tiesu darba novērtējuma pētījums, kas īstenots 2010. gada nogalē.
Pētījuma mērķis bija iegūt datus, kas ļautu izvērtēt un analizēt tiesas darba kvalitāti tās klientu skatījumā, kā arī aprobēt jaunu tiesas darba kvalitātes vērtēšanas metodi.