Jūs atrodaties šeit

Pētījums „Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas”

17 Marts, 2015 - 14:46

Eiropas Komisijas apstiprinātā projekta „Tiesu sistēmas dalībnieku un citu juridisko profesiju pārstāvju starpdisciplināras mācības par finanšu un ekonomisko noziegumu izcelsmi un tiesu praksi” ietvaros tika izstrādāts pētījums „Tiesu prakse krimināllietās pēc Krimināllikuma 317.panta otrās daļas, 318.panta otrās daļas un 319.panta otrās daļas”.

Pētījumu sagatavoja Latvijas Universitātes Krimināltiesisko zinātņu katedras profesore, Dr. iur. Valentija Liholaja.

Minētā projekta ietvaros šobrīd norisinās semināri advokātiem, tiesnešiem, prokuroriem, VID darbiniekiem par Maksātnespējas krimināltiesiskajiem aspektiem, korupcijas novēršanas un apkarošanas jautājumiem un organizēto noziedzību.

 

 

 

 

Ar finansiālu Eiropas Savienības programmas “Noziedzības novēršana un apkarošana” atbalstu,

Eiropas Komisijas Iekšlietu direktorāts