Jūs atrodaties šeit

Projekts “Justīcija attīstībai”

Projekts “Mācību nodrošināšana par tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu labu pārvaldību”

 

Projekta mērķis ir veicināt tiesvedības efektivitāti un kvalitāti un uzticēšanos tiesu un tiesībsargājošajām iestādēm.

 

Projekts stiprinās:

 • Organizāciju līderu prasmes
 • Organizācijas, kas rada kvalitatīvus nolēmumus un dokumentus
 • Organizācijas, kas ciena pieredzi un pieņem jauno
 • Organizācijas, kas mācās
 • Organizācijas ar augstu ētikas izpratni.

 

Projektā paredzēti mācību pasākumi par šādām tēmām:

 1. Tiesu un tiesībaizsardzības iestāžu darba pārvaldība;
 2. Tiesu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sastādīšana;
 3. Tiesnešu amata kandidātu un jauno darbinieku iemaņu pilnveide;
 4. Tiesnešu mentoru iemaņu pilnveide;
 5. Lektoru iemaņu pilnveide;
 6. Tiesu sistēmai piederīgo profesiju ētikas standarti.

 

Projekta mērķa grupas ir tiesu sistēmas darbinieki un tiesu sistēmai piederīgās personas – tiesneši, tiesu darbinieki, tiesu eksperti, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas un darbinieki, kā arī politikas veidotāji, politikas ieviesēji un

brīvās juridiskās profesijas – advokāti un tiesu izpildītāji.

 

Projekta īstenošanas laiks ir 4 gadi - no 2017. gada 1. jūnija līdz 2021. gada 31. maijam.

 

Projekta plānotie rezultāti paredz organizēt mācības vismaz 1670 dalībniekiem:

 • 500 tiesu, prokuratūras, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas darbinieki būs attīstījuši savas vadītāja kompetences un līderības prasmes;
 • 330 tiesu, prokuratūras un izmeklēšanas iestāžu amatpersonas būs apguvušas kvalitatīvu nolēmumu un citu procesuālo dokumentu sagatavošanas prasmes;
 • 360 jaunie tiesu darbinieki, jaunie tiesneši un tiesneša amata kandidāti būs piedalījušies sākumapmācībās, lai sekmīgi uzsāktu darba gaitas tiesā;
 • 130 tiesnešu un tiesu darbinieki būs ieguvuši mentora iemaņas, tādejādi attīstot mentordarbības programmu Latvijas tiesās;
 • 150 dažādu iestāžu vadošie profesionāļi būs apguvuši semināru vadīšanas un lektorēšanas iemaņas, lai celtu tālākizglītības kvalitāti visās tiesu un tiesībaizsardzības iestādēs;
 • 200 juridisko profesiju pārstāvji būs piedalījušies ētikas mācībās, lai celtu ētikas izpratni juridiskajā saskarsmē.

 

Projekta līguma summa ir 561 983,47 EUR neieskaitot PVN.

 

Tuvākai informācijai par projektu: Inese Avota, LTMC Prasmju programmu vadītāja, tel. 67895874, e-pasts: inese [at] ltmc [dot] lv

 

Projekts tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Justīcija attīstībai” (nr. Nr.3.4.1.0/16/I/001) ietvaros.