Jūs atrodaties šeit

Tiesneši un prokurori no dažādām ES valstīm viesojās Latvijā

27 Maijs, 2016 - 10:51

LTMC tikko ir noslēgusies 2 nedēļu starptautiska apmaiņas programma, kuras ietvaros 15 tiesneši un prokurori no dažādām ES valstīm (Francijas, Vācijas, Rumānijas, Spānijas, Itālijas, Polijas, Portugāles, Slovēnijas, Somijas) viesojās Latvijā.

Programmas laikā ārvalstu kolēģi apmeklēja vairākas tiesas, prokuratūras un dažādās tieslietu sistēmai piederīgas iestādes. Par vislielāko ieguvumu dalībnieki atzīst dalīšanos pieredzē ar Latvijas un citu valstu kolēģiem, iespēju pārrunāt praktiskus jautājumus un dibināt kontaktus.

Divu nedēļu garajā programmā tiesneši un prokurori tikās ar Augstākās tiesas priekšsēdētāju, Tieslietu ministrijas un Tiesu administrācijas pārstāvjiem, apmeklēja Saeimu, Satversmes tiesu, Rīgas Centrālcietumu un Valsts tiesu ekspertīžu biroju. Programmas dalībnieki tikās arī ar Latvijas tiesnešiem, kuri pastāstīja par savu ikdienas darbu, dažādām lietu kategorijām, procesuālajām tiesībām. Grupas dalībnieki apmeklēja arī vairākas tiesas sēdes, kur klātienē vēroja procesu. Ar ārvalstu kolēģiem tikās tiesneši no Zemgales apgabaltiesas, Rīgas rajona tiesas, Administratīvās apgabaltiesas un Administratīvās rajona tiesas Rīgas un Jelgavas tiesu namiem, kā arī prokurori no Ģenerālprokuratūras un specializētajām prokuratūrām.

Līdzīgas apmaiņas programmas notiek visās ES dalībvalstīs, kuras piedalās Eiropas juridiskās tālākizglītības tīkla (European Judicial Training Network (EJTN)) veidotajā projektā. Latvijā apmaiņas programmu organizē un īsteno LTMC.

Programmas mērķis ir veicināt savstarpēju juridisko prakšu atzīšanu, lai veidotu vienotu Eiropas tiesību telpu. Programmas laikā tiek uzlabotas tiesnešu un prokuroru praktiskās zināšanas par citu valstu tiesu sistēmām, Eiropas tiesībām un cilvēktiesībām, izmantojot viedokļu un pieredzes apmaiņu. ES līmenī katru gadu pieaug apmaiņas dalībnieku skaits- 2015.gadā programmā piedalījās 1815 tiesneši, prokurori un treneri no visas Eiropas. Arī tiesneši un prokurori no Latvijas šogad dosies uz dažādām valstīm, lai papildinātu savas zināšanas par citām tiesību sistēmām un dalītos labās prakses piemēros.