Jūs atrodaties šeit

Veiksmīgi noritējušas mācības par cīņu pret bērnu seksuālu izmantošanu.

6 Aprīlis, 2017 - 12:31

Pagājušajā nedēļā 28.-31.martā LTMC notika semināri, kas veltīti tam, lai uzlabotu no seksuālas vardarbības cietušu bērnu interešu aizstāvību kriminālprocesā.

Saņemot dalībnieku atsauksmes semināra noslēgumā, uzreiz tapa skaidrs, ka projekts ir izdevies un atstās paliekošus rezultātus. Dalībnieki uzsvēra, ka bērna interešu aizstāvība ir jāliek pirmajā vietā un jāvelta īpaša uzmanība šo kategoriju lietu izskatīšanai.

Kā uzsvēra vairāki lektori, seksuālas vardarbības noziegumi ir grūti atklājami un izmeklējami. Cietušie visbiežāk baidās runāt par notikušo un izjūt vainas sajūtu. Aptuveni 90% gadījumu bērnus seksuāli izmanto tieši ģimenē vai kāds tuvs, pazīstams cilvēks. Šīs kategorijas lietās profesionālim ir svarīgi izprast bērna psiholoģiju, lai otrreiz netraumētu cietušo un spētu savākt nepieciešamos pierādījumus. Savās zināšanās par to, kā uzdot labus jautājumus, kā darbojas atmiņa un kādas sekas atstāj seksuāla vardarbība, dalījās klīniskā psiholoģe Inga Lubāne un vieslektori no ASV - tiesnesis Filips Koss (Phillip Koss) un prokurore Mirjama Folka (Miriam Falk). Semināru dalībnieki ļoti atzinīgi vērtēja ASV kolēģu plašās zināšanas, praktisko pieredzi un pasniegšanas stilu. Lektori projekta noslēgumā aicināja pašus dalībniekus rūpēties par sevi un saviem kolēģiem, darot šo grūto un ļoti svarīgo darbu bērnu tiesību aizsardzībā.

LTMC saka lielu paldies mūsu finansiālajiem atbalstītājiem The Kids First Fund, ASV vēstniecībai Latvijā, Baltic American Freedom Foundation (BAFF), kas ļāva šim projektam notikt.

Kā arī sakām paldies visiem lektoriem, kuri piedalījās semināra tapšanā un norisē. Tieši starpinstitūciju skatījums ļauj iegūt vispārīgu priekšstatu par seksuālas vardarbības problēmu un turpmāku kopīgu darbu. Paldies Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas priekšniecei Ilonai Kronbergai, Rīgas apgabaltiesas Krimināllietu tiesu kolēģijas priekšsēdētājam Jurim Stukānam, tiesu psiholoģijas ekspertei Ingai Lubānei, Valsts policijas pārstāvim Dmitrijam Homenko, nodibinājuma „Centrs Dardedze” juristei Laurai Ceļmalei un resursu centra sievietēm „Marta” ekspertēm Zanei Zvirgzdiņai un Laimai Kļaviņai, kā arī tiesnesim Filipam Kosam un prokurorei Mirjamai Folkai no ASV.

Projekta „Profesionālas mācības tiesnešiem un prokuroriem: Seksuālas vardarbības pret bērniem apkarošana” ietvaros 2017.gada 28.-31.martā notika divi mācību semināri – viens tiesnešiem un tiesnešu palīgiem, otrs prokuroriem un juristiem, kuru darbs saistīts ar bērnu tiesību aizsardzību. Kopā mācības apmeklēja 120 dalībnieki. Šī bija pirmā reize, kad LTMC rīko tik padziļinātas mācības par seksuālas vardarbības jautājumiem. Projekta ietvaros tiek veikts arī tiesu prakses apkopojums par dzimumnoziegumiem, kas izdarīti ar nepilngadīgo. Apkopojums būs pieejams šī gada vasarā.

Kontaktpersona - LTMC juridisko programmu vadītāja Dārta Mestere, darta [at] ltmc [dot] lv, +371 67895877.